Våra bokningsvillkor


ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Vid sjukdom/förhinder kan du ta igen din kurs vid ett annat tillfälle i mån av plats. Återbetalning sker endast vid uppvisande av intyg för sjukdom. En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid återbetalning. 
 
ÅNGERRÄTT 
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du anmält dig.  
Vill du utöva ångerrätten ska du till kursarrangören skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 
 
VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT 
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, förutom en administrationsavgift på 150 kr. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.